Cross Country 2006    * * *     P o z o r ! !   4 .   r o č n í k   C r o s s   C o u n t r y   s e   k o n á   1 6 . 9 .   N e z a p o m ě ň t e   s i   z a z n a m e n a t   d o   d i á ř ů !     * * *    

Cross Country

sobota 16.9.2006


Start u fotbalového hřiště v Řeži

Dětské kategorie v 11:00
Ostatní ve 12:00
Přihlášky od 9:30
Předpokládané ukončení v 17:00

Startovné

Do 18 let 50 Kč
Dospělí 100 KčBLIŽŠÍ INFO

Sobota 16.9.2006 v Řeži na fotbalovém hřišti.

Přihlášky do jednotlivých kategorií od 9:30 do 11:00 hod.

Délka 1 plného okruhu cca 10km.

Zajímavost: okruh pro kategorie od starších žáků/žákyň výše bude veden areálem kamenolomu Klecany – jinak celoročně uzavřeném pro veřejnost (převýšení cca 80m na 1km délky)
Kategorie:


Kromě nevšedního sportovního zážitku slibujeme i zajímavé ceny (pro kategorie od 14 let i finanční – výše odměny závisí na počtu přihlášených). Pro všechny účastníky slosování v tombole. Všichni účastníci budou pojištěni za podmínky startu s ochrannou cyklistickou přilbou, respektování dodržování pravidel silničního provozu a pravidel závodu. Protesty budou řešeny na základě složení kauce ve výši 500,- Kč. Právo na rozhodnutí ve věci případného protestu náleží řediteli závodu. Proti jeho rozhodnutí není odvolání. V případě neúspěchu protestu se kauce nevrací a propadá ve prospěch organizátorů závodu.

Organizátor si vyhrazuje právo změny.